Convocatòria subvencions relatives a la promoció dels esportistes locals 2021-2022