Exposició pública de l'estudi de viabilitat econòmica relatiu a la concessió del servei públic de manteniment del camp d'esports de Ses Ramones de la Colònia de Sant Jordi