MODIFICACIÓ NNSS 2/2021 RELATIVA A L’ADAPTACIÓ AL DECRET-LLEI 9/2020 DE MESURES URGENTS DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI PER GARANTIR EL NOU MODEL TERRITORIAL