Informació pública aprovació inicial expedient cessió gratuïta de bé patrimonial (part de la parcel.la 14 del polígon 5)


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/informacio-publica-aprovacio-inicial-expedient-cessio-gratuita