Convocatòria subvencions relatives a l’estudi per el curs acadèmic 2021-2022

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de VINT DIES HÀBILS a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Source URL: https://ajsessalines.net/anuncis/convocatoria-subvencions-relatives-lestudi-el-curs-academic-2021-2022