O. FISCAL 53.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CENTRE DE DIA DE SES SALINES


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/o-fiscal-53-taxa-la-prestacio-de-serveis-de-centre-de-dia-de