Convocatòria pública d'ajuts al transport escolar 2022-2023

L'Ajuntament de Ses Salines vol ajudar a les famílies a suportar el cost afegit que implica la inexistència de Institut d'educació secundària (IES) al municipi, per quan els alumnes dels trams d'educació secundària no obligatòria no gaudeixen de transport gratuït entre els nuclis del municipi i els diferents IES de l'illa de Mallorca.


Source URL: https://ajsessalines.net/anuncis/convocatoria-publica-dajuts-al-transport-escolar-2022-2023