Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Ses Salines


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/sollicituds-i-reglaments/reglament-sobre-lus-de-la-factura-electronica