O. FISCAL 01.- GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I RECAPTACIÓ


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/o-fiscal-01-gestio-administracio-i-recaptacio