O. FISCAL 38.- CARTELLS LLICÈNCIA OBRES


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/o-fiscal-38-cartells-llicencia-obres