O. FISCAL 40.-DISTRIBUCIÓ I VENDA ROBA ESCUT AJUNTAMENT


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/o-fiscal-40-distribucio-i-venda-roba-escut-ajuntament