O. FISCAL 45.- VISITES EXPOSICIONS, PARTICIPACIÓ DINARS POPULARS ORG. AJUNTAMENT


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/o-fiscal-45-visites-exposicions-participacio-dinars-populars