O. FISCAL 29.- SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS ECONÒMIQUES PER TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/o-fiscal-29-substitucio-de-sancions-economiques-treballs-en