06-Exposició pública de l'informe de viabilitat econòmica corresponent a la contractació de la concessió del servei públic de manteniment de les pistes d'atletisme i camp de futbol "Na Ramona" de la Colònia de Sant Jordi

Publicació web 13 12 2019


Source URL: https://ajsessalines.net/node/1871