Convocatòria pública de subvencions relatives a la promoció dels esportistes locals 2022-2023

La present convocatòria té per objecte fomentar l'esport dins del municipi i en particular recolzar a aquells esportistes locals, que reunint condicions per això no disposin dels mitjans suficients per a la pràctica del mateix, establint una sèrie d'ajudes destinades a compensar les despeses derivades de la preparació i de la participació dels esportistes locals en competicions realitzades tant dins com fora del municipi.

Les ajudes objecte de la present convocatòria no creen cap tipus de dret per anys futurs.


Source URL: https://ajsessalines.net/anuncis/convocatoria-publica-de-subvencions-relatives-la-promocio-dels-esportistes-locals-2022-2023