Convocatòria pública de subvencions relatives a la promoció dels esportistes locals 2022-2023

La present convocatòria té per objecte fomentar l'esport dins del municipi i en particular recolzar a aquells esportistes locals, que reunint condicions per això no disposin dels mitjans suficients per a la pràctica del mateix, establint una sèrie d'ajudes destinades a compensar les despeses derivades de la preparació i de la participació dels esportistes locals en competicions realitzades tant dins com fora del municipi.

Les ajudes objecte de la present convocatòria no creen cap tipus de dret per anys futurs.