20 - Informació pública de l'Aprovació Inicial del Projecte de Reparcel·lació de la UACLL-4

Publicació web 27 06 2023


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/exposicio-publica/20-informacio-publica-de-laprovacio-inicial-del-projecte-de