O. FISCAL 41.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS MUNICIPALS DE LA PISCINA MUNICIPAL I DELS SERVEIS PER ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PER AQUEST AJUNTAMENT


Source URL: https://ajsessalines.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/o-fiscal-41-preu-public-la-utilitzacio-dinstallacions