O. FISCAL 41.- PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ D’INSTAL.LACIONS MUNICIPALS DE LA PISCINA MUNICIPAL I DELS SERVEIS PER ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PER AQUEST AJUNTAMENT