12-Informació pública aprovació inicial expedient cessió gratuïta de bé patrimonial (part de la parcel.la 14 del polígon 5)


Source URL: https://ajsessalines.net/node/2051