05-Estudi de viabilitat econòmica del servei públic de manteniment de les pistes d'Atletisme i camp de Futbol "Na Ramona" de la Colònia de Sant Jordi