Ses Salines Romà

Benvinguts al lloc web del Projecte arqueològic ses Salines! 

Aquí us podreu informar dels resultats de la nostra recerca i programar la vostra visita autoguiada a aquest jaciment del sud de Mallorca.

 

El jaciment del nucli urbà de ses Salines es troba a l’extrem sud de Mallorca

Les activitats econòmiques i la gestió dels residus.

El jaciment del nucli urbà de ses Salines es troba a l’extrem sud de Mallorca, uns 4,5 km a l’interior de la costa. La carena del terreny on s’ubica ofereix visibilitat de tota la zona fins a la costa, si bé des del propi jaciment, amb terreny en pendent suau, només es devia controlar l’entorn immediat.

Els origens més remots documentats són de l’inici del primer ferro o talaiòtic (850/800 – 500 aC), amb indicis d’un assentament protohistòric que va originar les necròpolis de sa Carroja i de sa marina Gran i que va perviure, almenys, fins a la conquesta romana (123 aC). Amb aquest episodi bèl·lic, l’assentament fou reutilitzat per instal·lar un fort militar romà que, un cop abandonat, fou amortitzat per una nova fase d’ocupació al final del segle II aC. Aquest nou assentament va sobreviure fins, com a mínim, la primera meitat del segle V dC.

Tot i que les primeres notícies sobre aquest jaciment es remunten a mitjan segle XX, no fou fins el 2014 que inicià el primer projecte l’objectiu principal del qual era l’estudi arqueològic, anomenat La romanització a Mallorca: el cas del fossat romà de ses Salines (2014-2018), continuat pel Projecte arqueològic ses Salines (2019-2023).

Al llarg d’aquests darrers anys, hem pogut avançar en el coneixement sobre aquest jaciment, gràcies a l’excavació arqueològica a diversos indrets. Així, s’ha pogut fer una delimitació clara i acurada del traçat del fossat del fort romà, la seva datació, i la documentació de dues fases d’ocupació posteriors al fort militar, una d’entre el final del segle II aC i el I dC, i una altra dels segles II/III – V dC. Aquest museu virtual i ruta arqueològica associada pretenen donar solució als problemes de museïtzació d’un jaciment urbà com és el de ses Salines, així com apropar al públic general els resultats de la nostra recerca.

Notícies

18-Març-2024
El jaciment arqueològic del nucli urbà de ses Salines
L’ocupació humana del territori de l’edat del ferro a la fi de l’antiguitat