Proveïment i emmagatzematge d’aliments

La sitja, tetra brick de l’antiguitat
La sitja és una estructura subterrània, excavada al terra, de forma troncocònica, d’ampolla o ovoïdal, emprada per a emmagatzemar cereals.

Aquests contenidors subterranis van ser molt freqüents a les economies agrícoles preindustrials i el seu ús es documenta des del Neolític.

La sitja es relaciona amb un paper important de l’activitat agrícola a l’economia, perquè serveix per emmagatzemar grans volums de cereals, que es tanquen hermèticament per consumir a mig o a llarg termini o per al seu intercanvi comercial. L’ensitjat del gra disminueix gradualment la quantitat d’oxigen i preserva el cereal dels insectes. No obstant això, si es vol garantir la capacitat de conservació de la sitja, cal que s’ompli i es buidi d’un sol cop.

Pel fet de ser subterrànies, les sitges pateixen menys l’erosió produïda pels factors mediambientals i, sobretot, per l’activitat humana, fet que ha garantit la conservació d’un nombre important d’aquestes estructures al jaciment de ses Salines. Les informacions orals han permès situar les troballes al centre urbà d’almenys vuit sitges.