16-Informació pública aprovació inicial modificació "Ordenança general núm. 2, reguladora de la circulació, els vehicles a motor i seguretat vial"