17-Anunci d'informació pública de l’esborrany de modificació de l’ordenança general núm. 2 reguladora de la circulació, vehicle de motor i seguretat vial de Ses Salines