Realització del servei de dependències de l'oficina d'informació turística