Servei per a l'execució d'un programa d'actuacions de caire socieducatiu (serveis socials)