ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA LICITACIÓ DEL D’OBRES DE MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA COLÒNIA DE SANT JORDI.