Concurs de mèrits per proveir interinament el lloc de treball de tècnic d’administració general

08-Abril-2024

Bases concurs de mèrits per proveir interinament, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de tècnic d’administració general, corresponent al grup a2, de l’escala d’administració general, subescala de gestió.