Concurs de mèrits per proveir interinament plaça de tècnic d’administració general

17-Març-2022

Concurs de mèrits per proveir interinament, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de tècnic d’administració general, corresponent al grup a2, de l’escala d’administració general, subescala de gestió.