Convocatòria borsa policia local de l'Ajuntament de Ses Salines

21-Febrer-2020
Actualitzat dia 17 03 2020 amb el Decret de Batlia i l'acta del tribunal qualificador.

Constituir una borsa de treball per proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament de Ses Salines mitjançant el procediment extraordinari d'accés.