Convocatòria borsa per proveir amb personal funcionari interí, necessitats urgents a la Policia Local

10-Maig-2022

La selecció de les persones aspirants s’efectuarà mitjançant concurs.