Convocatòria per a cobrir la plaça d'oficial 1a obres i serveis varis

17-Febrer-2023

Personal laboral, per promoció interna, mitjançant concurs.