Convocatòria d'una borsa de treball Auxiliar d'Administració General

19-Juliol-2024

Convocatòria d'una borsa de treball en destinació al nomenament de funcionaris interins de la Subescala Auxiliar d'Administració General, equiparable al Grup C2 d l'Ajuntament de Ses Salines pel procediment extraordinari.