Convocatòria procés de selecció constitució borsa ocupació TAG

22-Setembre-2022

És objecte de les presents bases la creació d'una borsa d'ocupació per tenir preparat un mecanisme que doni cobertura legal a necessitats essencials que puguin sorgir en relació a als llocs de feina de TAG, i les seves característiques són: