El jaciment arqueològic del nucli urbà de ses Salines

18-Març-2024

Des d’inicis del segle XIX, el nucli urbà de ses Salines i el seu entorn són coneguts per la riquesa de les seves troballes arqueològiques.

En aquest moment primerenc es situen els primers descobriments casuals de la necròpoli de la finca de sa Carroja, situada a uns 750 metres al nord-oest del nucli urbà i amb un llarg període d’ús (segles III aC – VI dC).

La presència d’un cementiri indica la d’un assentament humà proper.

Des de mitjan segle XX, amb la urbanització de l’actual centre urbà de ses Salines, es van anar descobrint objectes dels seus primers pobladors, però de vegades també es van arrasar les estructures i les van soterrar sota els nous edificis i carrers.

Aquests primers descobriments es van produir en una època prèvia al desenvolupament de la metodologia científica arqueològica. Per sort, les característiques d’alguns objectes trobats van permetre adscriure’ls a un període històric. Entre ells, es troben una espasa de bronze prehistòrica, un pondus romà o les restes de materials ceràmics de diferents períodes.

Actualment, les restes del jaciment urbà de ses Salines es troben catalogades i protegides per la legislació del patrimoni històric arqueològic. Afortunadament, aquest fet obliga al control arqueològic de les obres que afecten el subsol d’una part important del nucli urbà.

El jaciment que amaga el subsol del nucli urbà ens relata la història dels habitants d’un poblament que es perllonga i que evoluciona en el temps, des dels seus primers episodis en l’edat del ferro fins a l’antiguitat tardana.

Des de l’any 2014, la recerca arqueològica que du a terme l’equip del projecte arqueològic La romanització a Mallorca: el fossat romà de ses Salines, i totes les persones que han col·laborat en el seu desenvolupament, té com a objectiu descobrir-vos aquesta història.