L’Ajuntament aprova el pressupost de 2021 que arriba als 6,5 milions d’euros

12-Gener-2021
Són uns comptes realistes, adaptats a les necessitats socials i econòmiques del municipi i canviants, en previsió de com evolucioni la pandèmia.

La partida més elevada és la de Serveis Socials que dobla la quantitat pressupostada respecte de l’exercici anterior.

L'Ajuntament de Ses Salines ha aprovat inicialment en un ple ordinari celebrat aquest dimarts, el Pressupost municipal de 2021 que arriba als 6.454.000 €, enfront dels 6.861.000 € pressupostats a 2020. Una diferència de 407.000 € a causa de la reducció d'ingressos derivats de la baixada de taxes municipals com per exemple la d'ocupació de via pública, entre altres aspectes ocasionats per la Covid-19.

Segons ha explicat el batle, Juan Rodríguez, es tracta d'un pressupost "realista, adaptat a la situació econòmica i social del municipi i a cobrir les necessitats dels ciutadans", a més ha destacat que es tracta d'uns comptes canviants "que s'aniran adaptant a l'evolució de la pandèmia i a les necessitats que es derivin de la mateixa".

La partida més nombrosa és la destinada a Serveis Socials que duplica la quantitat pressupostada respecte a l'exercici anterior i arriba als 400.000 €. "Sabem que als pròxims mesos tindrem una allau de sol·licituds per part de persones i famílies amb necessitats bàsiques que s'hauran de cobrir i hem d'estar preparats per donar l'ajuda necessària", ha dit el batle.

Apareixen partides noves com la destinada a neteja i desinfecció de carrers, zones comunes i edificis públics; escoles, dependències municipals, etcètera, i s'espera que una vegada aprovats els comptes municipals de manera definitiva es pugui emprar el romanent de tresoreria en ajudes directes a autònoms, teixit empresarial saliner i colonier i "tots els sectors econòmics que necessitin una mà per dur endavant la seva activitat i activar el municipi".

"És el pressupost de la gent, pensat i configurat per garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans, perquè tots i cadascun dels saliners i coloniers estigui ben atès", ha conclòs el batle.