L’Ajuntament aprova una ordenança per a regular la venda automàtica de begudes i aliments

12-Novembre-2021

El ple ordinari de l’Ajuntament de Ses Salines aprovà per unanimitat l’Ordenança reguladora de la instal·lació i funcionament de màquines expenedores per a la venda automàtica de begudes i aliments. 

El batle de Ses Salines, Juan Rodríguez explica que “davant la problemàtica de molèsties i renous que es produeixen a conseqüència del funcionament nocturn d’aquestes màquines que provoquen la concentració de persones entorn a elles,  i donat que no hi havia cap normativa sobre aquest tema des de l’equip de govern consideram que és necessari regular-ho”. En aquest sentit es tracta d’evitar “la concentració de màquines en un mateix espai que acabin donant lloc a zones d’oci i botellot no controlades”.

Així, la nova ordenança afectarà únicament les màquines amb accés des de l’exterior, ja que les que s’ubiquen en espais tancats no generen la mateixa problemàtica i la seva regulació ve marcada per l’activitat principal de l’espai on estan ubicades. 

D’aquesta manera l’ordenança estableix els requisits i condicions tècniques de les instal·lacions i establiments, com ara les que fan referència l’aïllament de renous i vibracions, els sistemes de protecció de la màquinaria o la instal·lació d’un sistema de detecció i alarma contra incendis, entre d’altres. 

A més, per norma general no es permetrà la instal·lació agrupada de més de tres màquines i no podrà autoritzar-se una nova instal·lació d’una o varies màquines a una distància inferior de 300 metres. L’ordenança també estableix una regulació horària de funcionament del servei entre les 08:00h i les 22:00h.

Pel que fa a les màquines pròpiament dites, aquestes hauran de comptar amb les degudes homologacions i disposar de les autoritzacions administratives corresponents. La maquinària haurà d’incorporar un sistema de devolució de diners i la recollida dels productes haurà de ser accessible també per a persones amb mobilitat reduïda. A més, els productes alimentaris hauran d’estar etiquetats i envasats cumplint amb la normativa vigent.