L'Ajuntament de Ses Salines dóna solució ràpida al 80% de les incidències comunicades mitjançant l'app Línia Verda

24-Febrer-2021
"Voreres i Calçades" és la tipologia d'incidència més reportada per part dels veïns del municipi.

Durant el 2020, l'Ajuntament de Ses Salines ha aconseguit donar una solució ràpida al 80% de les incidències comunicades pels veïns mitjançant la utilització de l'aplicació Línia Verda. La resta han estat solucionades a mitjà termini. Per part de l'equip de govern s'ha expressat la satisfacció d'arribar a uns índexs alts de resposta. "Dins la tasca diària és important destacar la implicació del personal municipal que amb l'actual situació està oferint un servei a la ciutadania excel·lent", ha expressat el regidor de manteniment, Miquel Rigo.

Malgrat que el registre d'usuaris de l'app és encara baix, durant el 2020 es varen enregistrar 1.813 comunicacions a tot el municipi. El tipus d'incidències més freqüent són aquelles que fan referència a "Voreres i Calçades", seguit de "Escombraries", "Enllumenat", "Recollida de Mobles i Estris" i "Contenidors". La gran majoria de fets transmesos corresponen a carrers que hi ha algun element romput o bé en mal estat. Suposa aquesta incidència quasi el 40% del total.

Aquest tipus d'estadística ha permès a l'àrea de manteniment poder veure les zones on es produeixen més incidències. En aquest sentit es veu una clara distribució quasi igual als dos nuclis del municipi. A més, ha tingut coneixement d'unes certes necessitats de les quals no tenia constància.

Ús de l'app

"Gràcies a la implicació directa dels veïns, el Consistori ha pogut dur a terme actuacions àgils per mantenir l'espai públic en bones condicions, fet que augmenta la qualitat de la convivència", ha comentat el Batle, Juan Rodríguez. És destacable que, entre els usuaris, s'utilitza majoritàriament l'aplicació mòbil, mentre que les incidències registrades a través del web www.liniaverdasessalines.net són residuals.

Per a poder utilitzar aquest servei és necessari procedir a la descàrrega de l'APP Línia Verda. Per a comunicar una incidència, n'hi ha prou amb punxar sobre el botó "Nova Incidència". Un desplegable amb les diferents tipologies d'incidències apareix en pantalla. L'usuari selecciona aquella sobre la qual vol comunicar. De manera automàtica, l'APP detecta les coordenades exactes en les quals se situa el desperfecte. El següent pas és adjuntar una foto de la incidència i enviar-ho.