L'Ajuntament de Ses Salines es compromet en la seguretat sanitària dels seus empleats realitzant proves massives enfront de la Covid-19

23-Novembre-2020
Entre les mesures de seguretat i protecció ja establertes pel Consistori saliner a l’hora de crear un entorn segur de la Covid-19, ara s’ha pres la iniciativa de realitzar un garbellat massiu del seu personal per a conèixer la situació de salut i immunitària enfront de la malaltia.

El coronavirus SARS-Cov-2 és un virus de nova aparició que produeix la denominada malaltia Covid-19. Aquest patogen es transmet entre persones per secrecions aèries, així com pel contacte amb superfícies contaminades amb el virus.

Aquest virus ha demostrat tenir una alta capacitat de contagi, superior a altres virus de semblant transmissió i afecció. A més, la possibilitat d'afectació greu de la malaltia suposa un risc elevat de la salut de les persones i la generació d'una necessitat de control eficient dels contagis.

La presència de persones asimptomatiques o simptomàtiques lleus que poden generar un contagi en una població incrementa la necessitat d'un coneixement més ampli sobre la seroprevalencia de la malaltia, així com el control continu en activitats essencials per a la comunitat i en poblacions vulnerables.

Les estratègies de control de la malaltia Covid-19 són diverses, incloent entre elles l'elaboració de proves massives que permetin detectar d'una forma precoç els possibles casos positius amb capacitat de contagi i aïllar els casos concrets d'infecció per a disminuir el nombre de contagis i permetre el manteniment de les activitats que conformen la societat.

En el seu compromís amb la comunitat i amb els treballadors que presten serveis per a l'Ajuntament de Ses Salines, el batle juntament amb la direcció ha decidit realitzar un garbellat de control de l'estat immunitari i la situació de salut dins de la institució.

Per a això han comptat amb els serveis de Tot Biomedical Consulting, una consultoria externa, especialitzada en el sector sanitari i amb una estratègia específica en la gestió COVID, amb base a les Balears, que realitza activitats de protocol·lització, gestió i control de contactes per a la prevenció i minimització de riscos de contagi.

Ofereixen una solució integral per a la gestió de la Covid-19 que va des de la protocol·lització i gestió de sistemes de prevenció de Covid-19 com la incorporació de sistemes digitals que permeten el rastreig i control de contactes per a la detecció precoç.

El sistema de treball que s'ha dut a terme i proposat per consultoria estratègica Tot Biomedical és l'elaboració inicial d'un protocol per a garantir l'adequada coordinació de les parts implicades, així com el sistema de gestió de riscos i prevenció enfront de SARS-Cov-2.

En aquest protocol de prevenció de la Covid-19 s'estableix un garbellat inicial d'estudi de seroprevalencia de les persones que fan treballs a l'Ajuntament de Ses Salines amb l'objectiu de conèixer la situació d'immunitat o risc del personal enfront de la Covid-19. També es pretén la detecció precoç de casos asimptomàtics no detectats.

A més, tots els productes emprats han estat validats per institucions internacionals com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), utilitzant els màxims estàndards de qualitat i es realitzen per personal sanitari altament qualificat amb una direcció mèdica amb experiència, garantint la bona realització del garbellat.

Els principals objectius que es pretenen aconseguir amb la realització d'aquest procés és establir un mapa de l'estat immunitari del personal o el risc que es presenta enfront de la infecció i la cerca d'un entorn laboral assegurança des del punt de vista sanitari gràcies a la possible detecció precoç de casos asimptomàtics.

Els principals avantatges de la realització d'aquesta mena de proves és la possibilitat de generar i establir protocols adaptats a la situació de risc real que presenten els treballadors, conèixer quins grups són més vulnerables o quins grups han presentat més casos de contagis per a establir mesures de control adaptades.

Possibilitar un manteniment adequat de l'activitat realitzada des de l'ajuntament gràcies a la possible detecció precoç de casos asimptomàtics que puguin suposar l'aparició d'un brot establint plans d'acció activa i contenció.

L'OMS en les seves últimes declaracions anima a les organitzacions a incrementar la realització de proves de detecció de SARS-Cov-2 enfront d'altres mesures com els confinaments o la paralització de l'activitat social, oferint per a això guies de funcionament i llistat de productes (test d'Antigen) validats per organismes independents per a garantir la seguretat i efectivitat de les accions realitzades.

La realització d'aquestes proves en el personal de l'ajuntament tindrà un impacte positiu en la comunitat, sent una garantia de seguretat sanitària dins del propi Ajuntament. Aquesta seguretat sanitària suposa la possibilitat de mantenir l'activitat diària de treball de l'Ajuntament malgrat les dificultats de l'entorn altament volàtil davant la incertesa que genera la presència de SARS-Cov-2.