L’Ajuntament de Ses Salines posa en marxa el projecte de millora i embelliment de l’Avinguda Marquès del Palmer de Sa Colònia de Sant Jordi

14-Maig-2021
Amb aquest projecte, que s’iniciarà després de l’estiu, el consistori respon a una reivindicació històrica del municipi amb l’objectiu de millorar l’ordenació vial i l’accessibilitat tant pels residents com pels visitants.

L’Ajuntament de Ses Salines posarà en marxa després de l’estiu el projecte de millora i embelliment de l’Avinguda Marquès del Palmer de la Colònia de Sant Jordi. Aquest projecte suposarà una millora de l’ordenació vial i l’accessibilitat dels vianants tant dels residents com dels visitants i amb ell es dóna resposta a una reivindicació històrica dels veïnats de la zona.

El projecte té un pressupost inicial de 753.142,42€, dels quals 266.188,12€ provenen de la convocatòria de subvencions 2020 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la covid-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana. Per la seva banda l’Ajuntament aporta 486.954,30€, dotació que es va aprovar en el darrer ple, amb la qual cosa ja es pot posar en marxa el projecte.

Les obres, que s’iniciaran un cop acaba la temporada turística i està previst que tenguin una durada de quatre mesos, tenen com a principal objectiu millorar la principal via d’accés a Sa Colònia mitjançant una sèrie d’actuacions que converteixin aquesta avinguda en un referent en matèria d’ordenació vial i accessibilitat.

El batle de Ses Salines, Juan Rodríguez, es mostra molt satisfet amb la posada en marxa d’aquest projecte “amb el que volem millorar i adaptar a les necessitats actuals una de les principals artèries de Sa Colònia, a la vegada que donam resposta a una de les reivindicacions històriques dels residents d’aquest nucli”. 

D’aquesta manera, les actuacions que s’inclouen dins aquest projecte tenen com a principals objectius l’acondicionament i urbanitzat de l’avinguda i els seus accesos, així com la previsió per a un futur soterrament dels serveis existents. 

En aquest sentit, les intervencions es concreten en:

- Ampliació de les voreres fins a 2 metres, ja que actualment les voreres no són uniformes i en molts trams presenten interrupcions per als vianants.

Ordenació dels espais a la calçada. Tot el tram de calçada tendrà una amplària de 6 metres i es crearan àrees específiques per a estacionament de vehicles.

- Millora de l’urbanitzat vial mitjançant la nova pavimentació de tot el tram. Es duran a terme també tasques de drenatge, senyalització i plantacions de nous arbres.

- Desplaçament i substitució dels suports de serveis existents que interrompen el pas dels usuaris. 

- Adequació de la via a les persones amb discapacitat mitjançant l’aplicació de la llei 8/2017  d’Accessibilitat Universal de les Illes Balears, que es concreta amb la disposició de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda; pasos de zebra i voravies adaptades a aquest col·lectiu; pavimentació amb regularitat superficial i millora de l'accessibilitat a l’espai verd que s’adaptarà als usuaris amb materials i plantacions que minimitzin l’impacte ambiental. 

De cara a una segona fase del projecte de millora es duran a terme les actuacions necessàries per a un futur soterrament dels serveis de les línies aèries de CTNE i baixa tensió.