L'Ajuntament demana als saliners i coloniers quin Pla Urbanístic volen per al seu municipi

27-Novembre-2020
El Consistori ha enviat una carta als col·lectius més significatius perquè col·laborin en la redacció del nou PGOU, convidant-los a participar aportant idees i reflexions.

El nou pla general d'ordenació urbana vol ficar el municipi de Ses Salines de ple dins el segle XXI, resoldre les figures de planejament anteriors, actualment ja fora de context pel pas del temps i la transformació de la realitat municipal, i adaptar-la als nous principis d'ordenació urbana del territori insular.

L'Ajuntament de Ses Salines ha adjudicat la redacció del nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), i amb aquesta finalitat, l'empresa concessionària ha activat una pàgina web: http://pgsessalines.net/, on es pot consultar tota la informació i processos que seguirà la redacció i aprovació de la nova norma que regirà i delimitarà el futur urbanístic i territorial del municipi.

Segons ha explicat el batle, Juan Rodríguez, en aquests moments ens trobam en la fase 1, en la que s'ha remès una carta de participació a tots els membres de la Corporació municipal i de la Junta de Districte de la Colònia de Sant Jordi, així com a les associacions i entitats més significatives del municipi, perquè puguin participar en la redacció del nou PGOU aportant idees i reflexions.

Aquestes institucions de referència podran expandir, a manera de xarxa, la petició de reflexió compartida per a aconseguir la amplitud més gran de visions. De la mateixa manera, tota la ciutadania que consideri que té alguna cosa a aportar té oberts els mateixos canals de comunicació.

"Volem crear un model que respongui a les directrius marcades pel Consell de Mallorca, òrgan que ostenta les competències en matèria territorial i urbanística, però que respongui també a les necessitats i desitjos dels ciutadans cap a una norma que afavoreixi la qualitat de vida de la nostra població així com el desenvolupament de l'economia local sempre amb cura del medi ambient i garantint la bellesa natural i paisatgística d'un territori que consideram privilegiat".

Crida a la participació

Per la seva banda, el tinent de batle d'Urbanisme, Jaume Mora, ha constatat que ses Salines es troba en un punt d'inflexió per al seu futur. El model urbà que serà modelat amb la redacció del nou Pla General ha de resoldre les manques de les figures de planejament anteriors, instruments ja fora de context pel pas del temps i la transformació de la realitat municipal, i que han d'adaptar-se als nous principis d'ordenació urbana del territori balear. Amb aquesta eina, aquesta espècie de nova constitució per al desenvolupament de la ciutat, ha d'articular-se el futur del municipi.

"La web ha de ser un espai de totes i tots", diu el regidor qui ha explicat que se sol·licita així una primera reflexió en la qual es realitzen plantejaments generals i prospectius sobre Ses Salines, les seves necessitats i anhels, una visió dels problemes i les seves causes, així com arribar a definir el territori que es desitja, o se somia.

Els interessats trobaran a la web tota la informació necessària per elaborar el seu dictamen arran d'un seguit de qüestions preliminars fonamentals sobre població, sectors econòmics, mobilitat, model turístic, entorns urbans i naturals, construcció, xarxa viària, infraestructures, espais, entre altres.

A més, ses Salines compta amb una sèrie de problemàtiques a resoldre, totes interrelacionades, que el ciutadà trobarà i que fan referència al medi rural, parc residencial, tendències centrífugues de població jove, demanda turística, nucli històric, zones de creixement possibles, mobilitat urbana sostenible per evitar l'actual saturació i congestió de trànsit a l'època estival, zones degradades, conservació del paisatge i del patrimoni, entre altres qüestions que necessiten una especial incidència.

"Sobre aquestes primeres línies d'anàlisis sol·licitam l'opinió dels nostres veïns", la qual pot aportar-se sense guió específic i sense límit d'extensió a la bústia de participació, disponible en: www.pgsessalines.net.

"Amb aquesta participació ciutadana que esperem sigui massiva, volem crear el municipi de les futures generacions de saliners i coloniers, marcar el rumb d'un desenvolupament urbanístic sostenible i econòmicament positiu que col·loqui el municipi de ses Salines al segle XXI, mitjançant el disseny d'un municipi atractiu i modern, sense oblidar les nostres arrels i la nostra idiosincràsia com a poble".

"És, en definitiva, un projecte de prosperitat molt il·lusionant, ja que modelarà la vida de les persones i que, per tant, implica una enorme responsabilitat que considerem que ha de ser compartida". "Per això, convidam a tothom a aportar les seves idees i suggeriments. És molt important. Entre tots, construirem la nostra ciutat junts", conclou Jaume Mora.