Projecte de millora d'aïllament de façanes i de renovació de fusteries exteriors i interiors, així com treballs per a l'estanquitat i eficiència energètica de l'antiga escola de ses salines i de l'edifici de l'antic convent de monges. T.M. Ses Salines

05-Febrer-2024