Projecte de millora d'aïllament de façanes i de renovació de fusteries exteriors i interiors, així com treballs per a l'estanquitat i eficiència energètica del CEIP Ses Salines

05-Febrer-2024