Resolució atorgament beques relatives a l'estudi per el curs acadèmic 2020-2021

26-Novembre-2020
Relació de les persones a les quals es concedeixen ajudes a l'estudi per al curs 2020-2021.