Ses Salines reclama la revisió de la distribució de les ajudes econòmiques de l’àrea d’influència del Parc Nacional de Cabrera

10-Juny-2021
L’ajuntament ha aprovat instar el Ministerio para la Transición Ecològica que reconeguin l’ampliació del parc i la revisió dels percentages per al repartiment d’aquestes ajudes.

El de Cabrera és el parc nacional amb major superfície dels 15 que hi ha a l’Estat espanyol i el 13è en percentatge de repartiment.

L’Ajuntament de Ses Salines, a petició de la junta municipal de districte de la Colònia de Sant Jordi, ha aprovat avui en sessió extraordinària i per unanimitat reclamar al Govern central que duguin a terme de forma imminent la revisió de la distribució de les ajudes de l’àrea d’influència del Parc Nacional de Cabrera en el marc de la Conferència Sectorial de Medi Ambient.  

Dels 15 parcs nacionals de l’Estat espanyol, el de Cabrera és el que compta amb major superfície i no obstant això és el 13è en percentatge de repartiment de les ajudes. En aquest sentit des de l’Ajuntament, i coincidint amb el 30è aniversari del Parc es reivindica que es “revisin les dades, ja que en el moment de la creació del parc aquest comptava amb 10.021 hectàrees front les 90.800 hectàrees actuals”, tal i com explica Guillem Mas, president de la Junta de Districte. 

El 2019 l’Organismo Autónomo de Parques Nacionales aprovà definitivament la darrera ampliació dels límits del parc de Cabrera, però aquesta ampliació no s’ha vist reflectida en cap de les revisions de les ajudes, que tenen com a principal criteri de distribució la superfície de cada un dels parcs. 

Des del 2005 i fins el 2015, el percentatge de les ajudes estatals destinat al Parc Nacional de Cabrera era de l’1.8 %. A partir de la incorporació de nous territoris a la xarxa de parcs nacionals el 2015 es varen introduir coeficients de correcció per a un repartiment més equitatiu. Això no obstant el percentatge corresponent a Cabrera no es va veure gaire afectat, passant de l’1,8 al 3,11 %.  

Des del 2015 fins enguany s’han duit a terme diferents revisions del repartiment de les ajudes que no s’han vist reflectits en el cas del parc nacional de Cabrera, que segueix rebent el 3,10 % dels diners destinats a les subvencions públiques per a les àrees d’influència socioeconòmica dels Parcs Nacionals amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat, enlloc de l’11,5% que li correspon segons els criteris de repartiment. 

A la darrera revisió el conseller de Medi Ambient del Govern Balear, Miquel Mir, va votar en contra de l’aprovació dels percentatges perquè l’ampliació del Parc Nacional de Cabrera no s’havia vist reflectida en el nou repartiment. 

En aquest sentit, com explica Juan Rodríguez, batle de Ses Salines “és evident que el percentatge destinat a Ses Salines no és el que ens correspon, però mai no ho ha estat, ja que les dades utilitzades per a la quantificació i el repartiment no han tengut mai en compte les nostres peculiaritats”.  Rodríguez afegeix que “són ja varies les revisions que s’han duit a terme i que no ens han tengut en compte, per això ara és el moment de dir basta i reivindicar el que ens correspon”.