Ses Salines, seu del projecte ‘Promoció del turisme sostenible a petits pobles amb encant del Mediterrani’ que desenvolupa la Fundació Musol

17-Juliol-2020
S’han elegit dos pobles de Mallorca, un d’interior (Montuïri), i un altre costaner (ses Salines), per dur a terme el projecte.

Aquesta iniciativa denominada SuSTowns, s’emmarca dins el programa INTERREG MED, de cooperació europea transnacional per a la zona del Mediterrani, finançat pel FEDER - Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

El municipi de ses Salines ha estat elegit com un dels pobles de Mallorca on es durà terme el projecte ‘SuSTowns’: Promoció del turisme sostenible a petits pobles amb encant del Mediterrani’ que desenvolupa la Fundació Musol i que s’emmarca dins el programa INTERREG MED, de cooperació europea transnacional per a la zona del Mediterrani, finançat pel FEDER - Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

L’objectiu és desenvolupar eines de planificació i gestió del turisme que evitin el declivi dels petits pobles del mediterrani promovent un turisme sostenible i de qualitat. Capitalitzant les eines existents i aplicant a les polítiques públiques les tècniques més innovadores de la gestió de la qualitat total (Total Quality Management), el projecte impulsarà processos participatius de planificació i promoció del turisme en petits pobles amb encant del Mediterrani, basant-se en el principi de sostenibilitat i en la valorització del patrimoni cultural local.

El projecte es dirigeix a 445 actors entre entitats públiques en l'àmbit local, autonòmic i nacional i organitzacions de la societat civil d'Itàlia, Espanya, Albània, Grècia, Eslovènia, Croàcia i Portugal.

En particular, la Fundació MUSOL treballarà a l'illa de Mallorca amb dos municipis: Montuïri i ses Salines; en els quals s'elaboraran plans d'acció local de promoció del turisme sostenible per a prevenir i fer front al declivi del turisme utilitzant la metodologia del Total Quality Management i un enfocament participatiu. D'acord amb els plans d'acció local, en cada municipi pilot es dissenyarà un producte/paquet/itinerari de turisme sostenible que serà promogut a través de campanyes de màrqueting. Posteriorment, es difondran els aprenentatges generats en els municipis pilot a nivell nacional i internacional a través de seminaris, cursos i prestant assessorament a nous municipis que vulguin adherir-se al projecte. A més, aquests aprenentatges se sistematitzaran i s'incorporaran a un model de turisme sostenible que es proposarà a les autoritats autonòmiques juntament amb recomanacions de millora de les polítiques públiques de turisme sostenible. Tant el model com les recomanacions seran objecte de difusió. 

El batle de ses Salines,Joan Rodríguez, ha mostrat la seva satisfacció “perquè d’entre tots els municipis costaners de Mallorca, s’hagi elegit ses Salines per desenvolupar un projecte que consideram pot crear sinergies favorables al desenvolupament econòmic sostenible que des de l’Ajuntament volem potenciar per al nostre municipi i per a la nostra marca turística.”

El president de la Junta de Districte de la Colònia de Sant Jordi, Guillem Mas i el vocal de Turisme d’aquesta entitat han acompanyat als representants de la Fundació MUSOL i del programa europeu en una visita als punts més emblemàtics del municipi com; la platja verge d’es Carbó, el poblat talaiòtic dels Antigors, i diferents llocs d’interès especial. En horari vespertí, la comitiva s’ha reunit amb empresaris i representants del sector turístic, empresarial, econòmic i social per intercanviar experiències al Centre Cívic de la Colònia.

El projecte durarà fins a juny de 2022.