SOIB Jove: Qualificats – Entitats Locals 2024

17-Abril-2024

És un programa dirigit a contractar persones joves desocupades majors de 18 i menors de 30 anys amb una titulació universitària o de formació professional de grau superior o certificats de professionalitat de nivell 3. Durada: 12 mesos.  


Tècnic de medi ambient: Grau en ciències ambientals. Grau biologia. Grau enginyer tècnic agrícola. Grau en Geografia. 
Termini: 23/04/2024