Anuncis

Convocatòria subvencions relatives a la promoció dels esportistes locals 2021-2022

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de VINT DIES HÀBILS a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí

Concurs per cobrir la plaça de Capatàs

Les sol·licituds per a participar en el Concurs oposició ser presentessin en el departament de personal de l'Ajuntament en el termini de 15 dies, c

Convocatòria subvencions relatives a l’estudi per el curs acadèmic 2021-2022

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de VINT DIES HÀBILS a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí