Ofertes feina

08-Abril-2024
Concurs de mèrits per proveir interinament el lloc de treball de tècnic d’administració general
Bases concurs de mèrits per proveir interinament, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de tècnic d’administració general, corresponent al grup a2, de l’escala d’administració general, subescala de gestió.
22-Setembre-2022
Convocatòria procés de selecció constitució borsa ocupació TAG
Resolució d'alcaldia aprovant la relació definitiva d’aprovats i ordre de prelació definitiu.
17-Març-2022
Concurs de mèrits per proveir interinament plaça de tècnic d’administració general
Concurs de mèrits per proveir interinament, mitjançant comissió de serveis, el lloc de treball de tècnic d’administració general, corresponent al grup a2, de l’escala d’administració general, subescala de gestió.
27-Juliol-2021
Plaça subinspector o subinspectora en cap de la Policia Local de l’Ajuntament de Ses Salines
Aprovació de la convocatòria i les bases reguladores específiques per cobrir, en comissió de serveis i pel sistema de lliure designació.
18-Desembre-2020
POAP (punt d'orientació acadèmica i professional)

A partir d'aquest curs ofereix el CEPA Sud, així com d'altres CEPAs.

22-Octubre-2020
Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari 1 plaça vacant de policia local
Actualitzat dia 24 11 2020 amb l'acta tribunal prova desenvolupament i psicotècnica.
31-Agost-2020
Procés 1 plaça vacant de policia local en propietat
Publicam les bases i el document amb la modificació de les mateixes.
18-Agost-2020
Borsí extern Guia Cabrera
Publicam les bases i els requisits.
21-Febrer-2020
Convocatòria borsa policia local de l'Ajuntament de Ses Salines
Actualitzat dia 17 03 2020 amb el Decret de Batlia i l'acta del tribunal qualificador.
20-Novembre-2019
Convocatòria borsa de treball per auxiliar d'Administració general

Actualitzat dia 17 06 2020 amb l'acta tribunal qualificador amb el llistat definitiu.

07-Novembre-2019
Comissió de serveis plaça administratiu
El lloc de treball referit està adscrit a administració general i les funcions que té encomanades són les següents: administració general i d'intervenció.
23-Setembre-2019
Borsa per proveir internament, nomenament provisional, tècnic d'administració general (A1)
Actualitzat dia 07 10 2019 amb el decret d'admesos i exclosos.
10-Juny-2019
Convocatòria borsa de treball per proveir necessitats urgents existents en la policia local
Actualitzat dia 18/07/2019 amb el decret de constitució de la borsa de treball.
29-Novembre-2018
Convocatòria borsa treball tècnic/a administració general adscrit al departament d'urbanisme
Actualitzat dia 30/01/2019 amb el Decret constitució borsa
23-Abril-2018
Convocatòria borsa d'interins enginyer/a tècnic industrial
Actualitzat dia 06 03 2020 amb l'acta del tribunal qualificador.